Skip to content

Hvordan virker stasjonen?
• Sammenleggbar søyle henger loddrett.
• Festes til rekkverk via et tau som går gjennom kasteblokken og til toppen av søylen.
• Fra bunn av søylen går der en tau med algeimitasjon inn til notveggen.
• Uten mulighet for å komme ut av vannstrømmen utmates rensefisken og dør.
• Leppefiskene beiter mer effektivt på lus når de kommer helt innpå laksen.
• Laksen svømmer rolig helt inntil stasjonene, umiddelbart etter utsett.
• Når det er vannstrøm, står laksen også helt rolig i strømkanten som skapes bak stasjonene.
• Da står laksen 5 cm. fra algeimitasjonen påstasjonen hvor leppefiskene står klare til åspise av lusene.
• Leppefisken kan nå spise ikke bare lus med eggstrenger, men også mindre lus.

Leverer tareimitasjoner i tre utgaver:
• Enkel – Happy Fish 1
• Dobbel – Happy Fish 2
• 4 dobbel – Happy Fish 3

Fordeler med Happy Fish Avlusningsstasjon
• Optimalisert bruk av rensefisk.
• Rensefisken kommer mye nærmere laksen enn før.
• Rensefisken kan hvile seg på hyllene i stasjonen, den kan også gå i dvale om vinteren.
• Unngå skader fra fugler ol. som biter rensefisken gjennom noten.
• Stasjonen har en utforming som gjør at forrester ikke samler seg på stasjonen.
• Stasjonen er sammenleggbar og har innvendige lodd som ikke henger seg opp i not eller dødfiskhov.
• Laksen oppsøker stasjonen for å stå i strømkanten som dannes bak/ved siden av stasjonen.
• Skjul er justerbart på dybde.
• Leppefisken kan spise av lus uten å måtte forlate skjulestedet sitt.
• Rengjøres enkelt med lufttørking. Spyles mellom utsett.
• Rognkjeks suger seg enkelt fast på den glatte overflaten.
• Enkel håndtering, trenger ikke bruke kran for å sette ut stasjonen.
• Lang holdbarhet. 2-3 utsett.

Back To Top